ХОЛБОО БАРИХ

"Дан" системийн гэрээ хариуцсан:
Цахим хөгжлийн харилцаа холбооны яам

info@mddc.gov.mn

"Дан" систем холболт, хөгжүүлэлт хариуцсан:
"Үндэсний Дата Төв" УТҮГ

Мэдээлэлийн аюулгүй байдлын газар

info@datacenter.gov.mn

security@datacenter.gov.mn

Систем нэгтгэлийн хэлтэс

development@datacenter.gov.mn

+976-70180092