ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

Хариулт: Хүүхэд 16 нас хүрээгүй бол системд бүртгүүлэх боломжгүй юм. Монгол улсын иргэн 16 насанд хүрсэн бол өөрийн эрхээр бүртгэл хийн нэвтэрнэ.

Хариулт: Гадаадал суугаа иргэн нь өөрийн интернэт банкны эрхээр болон үүрэн телефоны онлайн дугаартай бол бүртгүүлэх боломжтой.

Хариулт: Тухайн байгууллагыг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй хүн өөрийн тоон гарын үсгээр нэвтэрнэ.

Хариулт: Та регистрийн дугаараа зөв оруулсан эсэхээ шалгаарай. Мөн системд бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх хэсгээр орон бүртгүүлнэ.

Хариулт: Та мэдээллээ зөв оруулсан эсэхээ шалгаад хэрэв нууц үгээ мартсан бол нууц үг сэргээх хэсгээр орж нууц үгээ сэргээх боломжтой.

Хариулт: Заавал өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй дугаар ашиглана. Гар утасны дугаар ашиглах боломжгүй банкны эрхээр бүртгүүлэх боломжтой.